Inschrijvingen: iedere werkdag van 9u - 11u30 en 14u - 16u
GO! onderwijs
Basisschool Bellevue te Izegem
Bellevue Home    Inschrijven    Opvang    Kalender    Info    Kleuter     Lager     In de krant     Menu   Bellevue Schoolteam    Bellevue Fotoboek   Bellevue Contact

Inschrijvingen schooljaar 2015 - 2016

INSCHRIJVEN VOOR SCHOOLJAAR 2015-2016

Basisschool Bellevue te Izegem Wanneer starten de inschrijvingen?

Vanaf maandag 2 maart 2015 kan je broers of zussen inschrijven van kinderen die al in onze school zijn ingeschreven. Deze kinderen krijgen voorrang. Dit geldt ook voor de inschrijvingen van kinderen van personeelsleden.

Vanaf maandag 16 maart 2015 start de inschrijvingsperiode voor alle kinderen.
Alle ouders van kinderen die geboren zijn in 2013 (of vroeger) kunnen hun kind inschrijven voor het schooljaar 2015-2016.

De Raad van Bestuur van de Scholengroep 26 “Mandel en Leie” heeft de maximumcapaciteit van onze school vastgelegd op 144 kleuters voor de kleuterafdeling en 264 kinderen voor de lagere afdeling.

Opgelet! De voorrangsperiode voor broers of zussen die al in onze school zijn ingeschreven en voor kinderen van personeelsleden is inmiddels voorbij. Sinds 16 maart 2015 mag iedereen zijn/haar kind inschrijven.

Een aantal ouders hebben gebruik gemaakt van de voorrangsperiodes, waardoor het aantal beschikbare plaatsen kleiner is geworden.

Kijkdagen Schooljaar 2015-2016 - tussen 9u00 en 18u00.

- dinsdag 27 oktober 2015
- dinsdag 15 december 2015
- dinsdag 26 januari 2016
- dinsdag 22 maart 2016
- dinsdag 3 mei2016
- dinsdag 21 juni 2016


Zeer kindvriendelijke kleuterklassen, speelplaats, boomgaard en tuin.
Taalinitiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas.

Aanbod
- Opvoeding met bijzondere aandacht voor beleefdheid, behulpzaamheid en sociaal gevoel onder de kinderen.
- Zeer kindvriendelijke kleuterklassen, speelplaats, boomgaard en tuin.
- Taalinitiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas.
- Computerklas en computers in de klas voor ICT - integratie in de lessen, straks digitaal bord in de 3de graad.
- Onderwijsonderricht met eigentijdse methodes van 1ste kleuter tot 6de leerjaar voor taal, wiskunde en wereldoriëntatie.
- Basisschool Bellevue “bruisend bezig!”: ondernemend, sportief en actief met een waaier aan kansen!
- Ondernemend: genomineerde “Ondernemende School 2006 – wedstrijd Unizo” – Project “Fietsvaardigheidsparcours 2009” in kader van Duurzaam naar School – Project “Aanleg van vlindertuin 2011” in kader van project “Zinloos geweld”, Zorgzame Buurt Award 2011.
- Sportief: elke dag bewegingsopvoeding in de kleuterafdeling, twee lesuren lichamelijke opvoeding per week in het lager, middagsport en maandelijkse naschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag, “Laureaat ++” sport op school met deelname aan SVS -sportwedstrijden op woensdagnamiddag, laureaat “GO Active! 2010”, waarbij topatlete Kim Gevaert persoonlijk de medailles kwam schenken aan onze school.
- Cultureel en muzikaal: deelname aan diverse wedstrijden: voordrachttornooien, creatief schrijven, dans en muziek.
- Milieubewust: onze school doet aan milieuzorg op school en ontving de titel van “MOS - school”.
- Grensoverschrijdend: al vijftien jaar een uitwisselingsproject met persoonlijke contacten en wederzijdse bezoekdagen met de kinderen van de Franse school “Victor Hugo” uit Bailleul.
- Laureaat “100.000 euro voor 100 gezondheidsacties over evenwichtige voeding en beweging” van minister van onderwijs: met enige fierheid 1 van de 100 goede praktijkvoorbeelden in Vlaanderen.
- Sportklassen voor 1ste tot 4de leerjaar, vredesklas voor 5de leerjaar en zeeklas voor 6de leerjaar.
- Kinderopvang vanaf 6h45 en tot 18h00, ook op woensdagnamiddag.
- Eigen busophaaldienst, gratis voor kleuters.
- Warme middagmalen met aandacht voor het “klavertje vier”
- Ouders en grootouders welkom op onze school: kijkdagen, feest van de grootouders, sinterklaasfeest, voorleesnamiddag, schoolfeest.


Inschrijvingen

Wat moet ik meebrengen naar de inschrijving?

Wanneer u uw kind inschrijft in onze school, dan moet u de SIS-kaart of een ander officieel bewijsstuk voorleggen waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt. Was uw kind al eerder in een school ingeschreven, dan moet u dit zeker vermelden aan de nieuwe school. Toch kunnen scholen kinderen inschrijven waarvoor geen officieel document kan worden voorgelegd, bijvoorbeeld omwille van een illegaal verblijf in het land. Elk kind heeft immers recht op onderwijs.

Wanneer kan ik mijn kind komen inschrijven?

Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is mag het naar de kleuterschool. Niet op zomaar een dag.
Er zijn 7 instapmomenten:

- de 1ste schooldag na de zomervakantie
- de 1ste schooldag na de herfstvakantie
- de 1ste schooldag na de kerstvakantie
- de 1ste schooldag van februari
- de 1ste schooldag na de krokusvakantie
- de 1ste schooldag na de paasvakantie
- de 1ste schooldag na de hemelvaartsdag

Is je kleuter al 3 jaar of ouder en hij gaat nog niet naar school? Hij mag op eender welke dag voor het eerst naar school. Deze instapdata gelden niet voor het buitengewoon onderwijs.


Voor het eerst naar school

Is mijn kind klaar om naar school te gaan ?

Wat kan je kind al?
- zijn eigen jas en muts aantrekken
- zijn eigen boekentasje terugvinden tussen andere
- met andere kinderen spelen
- zeggen als het naar toilet moet gaan
- enkele uren zonder ouders zijn
- begrijpen dat mama en/of papa straks terugkomt
- halve of hele dagen wakker blijven

Dit zijn maar enkele signalen die erop wijzen dat uw kind klaar is om naar school te gaan.

Wat als mijn kind geen Nederlands spreekt?

Geen probleem. Het speelt gewoon mee in de klas. Zo leert het de taal razendsel. Een school met veel anderstalige nieuwkomers kan een leraar extra Nederlandse les laten geven.

TIPS

- bezoek de school vooraf
- voor een vlotte aanpassing is het best je kleuter regelmatig naar school te laten gaan
- breng je kleuter tijdig, opdat hij samen met de groep kan beginnen
- blijf niet treuzelen aan de schoolpoort; het kan de vlotte kleuterwerking hinderen
- verwittig je kleuter dat je hem zeker komt ophalen, 's middags of 's avonds
- kom je kleuter op tijd ophalen, sommige kleuters worden vlug bang bij het idee dat mama of papa hen misschien vergeten is
- verwittig je kleuter vooraf wanneer hij later door iemand anders wordt opgehaald


© 2009 Basisschool Bellevue, GO!school van de Vlaamse Gemeenschap - Privacyverklaring
Bellevuestraat 28 - 8870 Izegem - tel. 051 306650 - fax: 051 316335 - bs.izegem@g-o.be - webmaster mailen